Comunicat en solidaritat als nostres companys de Bukaneros

CATALÀ:

En aquest atac frontal per part de l'Estat i la policia contra la classe obrera, Desperdicis mostra el seu rebuig contra les accions que han perpetrat contra els companys de Bukaneros. Demostrant així que l'objectiu del poder i el capital, és eliminar qualsevol mostra de disidència i qualsevol grup que incomodi la opinió pública alineada amb el seu pensament únic en el context polític i social que vivim. Per que tant com ells com nosaltres estem orgullosos de formar part de la classe proletària, de ser antifeixistes i antiracistes i d'odiar aquest sistema capitalista i particularment que s'introdueixi en els nostres clubs. Esperant bones notícies des de Vallecas, que sapigeu que des de Sant Andreu de Palomar teniu uns companys de lluita que estaran sempre al vostre costat.

Llibertat Bukaneros! Cifuentes dimissió! Unitat antifeixista sempre!


CASTELLÀ:En este ataque frontal por parte del Estado y la policia contra la clase obrera, Desperdicis muestra su repulsa contra las acciones que han perpetrado contra nuestros compañeros de Bukaneros. Demostrando así que el objetivo del poder y el capital, es eliminar cualquier muestra de disidencia i cualquier grupo que incomode la opinión pública alineada con su pensamiento único en el contexto político y social que vivimos. Por que tanto como ellos como nosotros estamos orgullosos de formar parte de la clase proletaria, de ser antifascistas y antiracistas i de odiar este sistema capitalista y particularmente cuando se introduce en nuestros clubs. Esperando buenas notícias desde Vallecas, que sepais que des de Sant Andreu de Palomar teneis unos compañeros de lucha que estaran siempre a vuestro lado.

Libertad Bukaneros! Cifuentes Dimisión! Unidad antifascista siempre!